📺 گفتگوی زنده شهردار فریمان با اخبار۲۰:۴۵

۱۴۰۱-۱۲-۰۸
146 بازدید

📺 گفتگوی زنده مهندس عظیمی شهردار فریمان با خبر ۲۰:۴۵ شبکه خراسان رضوی در خصوص مشکلات اهالی شهرک پردیس

📺 گفتگوی زنده مهندس عظیمی شهردار فریمان با خبر ۲۰:۴۵ شبکه خراسان رضوی در خصوص مشکلات اهالی شهرک پردیس