نظافت و شست و شو خیابان های شهر فریمان

نظافت و شست و شو خیابان های شهر فریمان
۱۴۰۱-۱۱-۱۳
132 بازدید

با توجه به بارندگی های اخیر برف و یخ زدگی معابر و خیابان ها شهرداری فریمان موظف به پاشیدن شن ونمک در سطوح خیابان ها بود که بعد از گذشت چند روز از باز شدن برف ها شهرداری توسط نیروهای مربوطه اقدام به شست و شوی خیابان ها نمود.

با توجه به بارندگی های اخیر برف و یخ زدگی معابر و خیابان ها شهرداری فریمان موظف به پاشیدن شن ونمک در سطوح خیابان ها بود که بعد از گذشت چند روز از باز شدن برف ها شهرداری توسط نیروهای مربوطه اقدام به شست و شوی خیابان ها نمود.