فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار واگذاری پنجشنبه بازار

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار واگذاری پنجشنبه بازار
۱۴۰۱-۱۲-۰۳
148 بازدید

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار واگذاری پنجشنبه بازار شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شماره ۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر فریمان نسبت به مشارکت در واگذاری پنجشنبه بازار با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نحوه توافق و مشارکت به صورت مکتوب […]

📣

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار واگذاری پنجشنبه بازار

🔸

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شماره ۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر فریمان نسبت به مشارکت در واگذاری پنجشنبه بازار با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نماید.

✉️

لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نحوه توافق و مشارکت به صورت مکتوب تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به واحد امورقرارداد های شهرداری فریمان تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان