فراخوان سرمایه گذاری دستگاه قطعات بتنی

فراخوان سرمایه گذاری دستگاه قطعات بتنی
۱۴۰۱-۱۱-۰۵
147 بازدید

شهرداری_فریمان 📣 فراخوان سرمایه گذاری تکمیل و راه اندازی دستگاه قطعات بتنی(مرحله اول) 🔸شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه ۶/۱۴۳۱ مورخه ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر فریمان نسبت به راه اندازی دستگاه قطعات بتنی مدل TP.RN10115 با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نماید. ✉️ لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر […]

شهرداری_فریمان

📣 فراخوان سرمایه گذاری تکمیل و راه اندازی دستگاه قطعات بتنی(مرحله اول)

🔸شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه ۶/۱۴۳۱ مورخه ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر فریمان نسبت به راه اندازی دستگاه قطعات بتنی مدل TP.RN10115 با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نماید.

✉️ لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نحوه توافق و مشارکت به صورت مکتوب تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به واحد سرمایه گذاری شهرداری فریمان تحویل نمایند.