عوارض و بهای خدمات دریافتی شهرداری ۱۴۰۲

عوارض و بهای خدمات دریافتی شهرداری ۱۴۰۲
۱۴۰۲-۰۴-۱۲
218 بازدید

شهروندان گرامی به اطلاع میرساند تمامی عوارض و بهای خدمات دریافتی شهرداری به استناد ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری از ابتدای سال ۱۴۰۲ طبق تعرفه های جدید محاسبه و دریافت میگردد

شهروندان گرامی به اطلاع میرساند تمامی عوارض و بهای خدمات دریافتی شهرداری به استناد ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری از ابتدای سال ۱۴۰۲ طبق تعرفه های جدید محاسبه و دریافت میگردد