سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه ۱۲ اسفند ماه

سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه ۱۲ اسفند ماه
۱۴۰۱-۱۲-۱۳
146 بازدید

سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه 12 اسفند ماه پیرامون برنامه‌های شهرداری و گزارش کارهای انجام شده و در دست اقدام روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه 12 اسفند ماه پیرامون برنامه‌های شهرداری و گزارش کارهای انجام شده و در دست […]

🔸

سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه 12 اسفند ماه پیرامون برنامه‌های شهرداری و گزارش کارهای انجام شده و در دست اقدام روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان

🔸

سخنرانی آقای مهندس عظیمی شهردار فریمان در نماز جمعه 12 اسفند ماه پیرامون برنامه‌های شهرداری و گزارش کارهای انجام شده و در دست اقدام روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان