حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فریمان در اداره تامین اجتماعی

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فریمان در اداره تامین اجتماعی
۱۴۰۲-۰۴-۳۱
180 بازدید

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فریمان در اداره تامین اجتماعی شهرستان جهت عرض تبریک هفته تامین اجتماعی و اهدای گل به کارکنان

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فریمان در اداره تامین اجتماعی شهرستان جهت عرض تبریک هفته تامین اجتماعی و اهدای گل به کارکنان