برگزاری مانور امداد و نجات دانشگاه آزاد فریمان با همکاری آتش نشانی فریمان

۱۴۰۲-۰۹-۱۶
72 بازدید