بازدید مدارس دخترانه پروین اعتصامی و شبگرد از ایستگاه آتش نشانی فریمان

بازدید مدارس دخترانه پروین اعتصامی و شبگرد از ایستگاه آتش نشانی فریمان
۱۴۰۱-۱۲-۰۸
169 بازدید

بازدید مدارس دخترانه پروین اعتصامی و شبگرد از ایستگاه آتش نشانی فریمان جهت عرض تسلیت به نیروهای خدوم آتش نشانی بابت به شهادت رسیدن شهیدآتش نشان رضا دارابی (از آتش نشانان شهر بزرگ تهران) و عرض خسته نباشید به آتش نشانان فریمان.

بازدید مدارس دخترانه پروین اعتصامی و شبگرد از ایستگاه آتش نشانی فریمان جهت عرض تسلیت به نیروهای خدوم آتش نشانی بابت به شهادت رسیدن شهیدآتش نشان رضا دارابی (از آتش نشانان شهر بزرگ تهران) و عرض خسته نباشید به آتش نشانان فریمان.