بازدید شهردار محترم از مرکز معاینه فنی شهرستان

بازدید شهردار محترم از مرکز معاینه فنی شهرستان
۱۴۰۱-۱۱-۰۵
154 بازدید

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر فریمان از مرکز معاینه فنی شهرستان فریمان در روز ملی هوای پاک

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر فریمان از مرکز معاینه فنی شهرستان فریمان در روز ملی هوای پاک