اخبار ۱۰۰ ثانیه ای از عملکرد شهرداری فریمان

اخبار ۱۰۰ ثانیه ای از عملکرد شهرداری فریمان
۱۴۰۱-۱۱-۰۵
152 بازدید

خلاصه گزارشی از عملکرد شهرداری فریمان توسط شهردار محترم شهرستان فریمان جناب آقای عظیمی

خلاصه گزارشی از عملکرد شهرداری فریمان توسط شهردار محترم شهرستان فریمان جناب آقای عظیمی