فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شماره 6/661 مورخه ی 1400/12/16 شورای اسلامی شهر فریمان با استفاده از توان بخش خصوصی، پس از شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت به منظور مشارکت در پروژه های پیشنهادی ذیل در قالب قراردادهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور سرمایه گذاری یا واحد گردشگری شهرداری فریمان مراجعه و یا با شماره 34623364 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 5/2/1401 می باشد.

پروژه های پیشنهادی:

1-      مجتمع تجاری-اداری- فرهنگی واقع در زمین سینما سابق

2-      بهسازی پاساژ شهرداری و احداث واحد تجاری در طبقه اول واقع در خیابان امام خمینی(ره)

3-      پایانه مسافربری (ایجاد مجتمع خدماتی-رفاهی)

4-      تفکیک- بازیافت و ساماندهی زباله گاه واقع در سایت مرکز دفن زباله

5-      رباط تاریخی فریمان- خیابان امام خمینی(ره)

6-      مجموعه گردشگری سد فریمان

7-      تجهیز سوله شهرداری – جنب پارک شهید کبیری

8-      مجتمع تجاری- مسکونی پلاک ثبتی 8382 – شهرک سجاد

9-      سایت 5 هکتاری جاده منتهی به سد فریمان