اجرای آسفالت پارک سوار در بلوار امام رضا(ع)
اجرای آسفالت پارک سوار در بلوار امام رضا(ع)
پیرو مصوبات شورای ترافیک شهرستان فریمان جهت راه اندازی پارک سوار در بلوار امام رضا(ع) و ساماندهی خودروهای مسافربری بیرون شهری

 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۴ عملیات اجرای آسفالت این محوطه به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع توسط شهرداری فریمان صورت گرفت.