مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG شهرداری فریمان
📣📣مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG شهرداری فریمان

✅شهرداری فریمان در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر فریمان مدیریت بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG خود را از طریق مزایده عمومی بصورت قرارداد اجاره به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان مراجعه یا با شماره تماس ۳۴۶۲۳۳۶۴-۰۵۱ تماس حاصل نمایند.