تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی

تخفیف <em>عوارض</em> صدور <em>پروانه</em> ساختمانی
۱۴۰۲-۰۶-۲۶
66 بازدید

🚨🚨🚨فرصت استثنایی 📣📣 قابل توجه شهروندان محترم فریمانی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 🔴 درصورت پرداخت نقدی ✅ تخفیف درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی 🗓 به مدت یک ماه و از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۰ روابط عمومی شهرداریو شورای اسلامی شهر فریمان 🌺☘🌺🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺

🚨🚨🚨فرصت استثنایی

📣📣 قابل توجه شهروندان محترم فریمانی

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

🔴 درصورت پرداخت نقدی

✅ تخفیف درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی

🗓 به مدت یک ماه و از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۰

روابط عمومی شهرداری
و شورای اسلامی شهر فریمان

🌺
☘🌺
🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺