• المان پروانه

 • سد فریمان

 • جاده سد

 • پارک شهر

 • رباط تاریخی فریمان

 • سد فریمان

 • آبنما

 • جاده سلامت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

مناقصات و مزایده

 • مزایده فرو ش آهن آلات مستعمل

  به استناد مجوز شماره 5/3474 مورخه 99/12/25 شورای اسلامی شهر فریمان  شهرداری فریمان در نظر دارد مقدار 15000 کیلوگرم آهن آلات مستعمل و مازاد بی نیاز خود را از طریق مزایده حض...
 • مزایده املاک شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مجوز شورای اسلامی شهرفریمان 2 قطعه زمین خود را از طریق مزایده عمومی به ش...
 • مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان مرحله دوم_ نوبت اول

  شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره ۵/۱۰۸۹ مورخه ۹۷/۵/۱۸ شورای اسلامی شهر تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زی...

اخبار

مناسبت های امروز:
برای امروز رویدادی وجود ندارد
1400/07/29

اوقات شرعی

فایل های مفید

راهنمای مراجعین

ویدئو