تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی
مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه ی شورای اسلامی شهر فریمان ، تخفیف 35 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی از تاریخ 99/11/12 شروع و تا پایان وقت اداری 99/12/14 ادامه خواهد داشت، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید در ساعات اداری به واحد شهرسازی شهرداری فریمان مراجعه نمایند.