احداث پارکینگ عمومی و پایانه شهرها و روستاهای شرق فریمان به همت شهرداری
برای اولین بار در شهر فریمان و به منظور حل مشکل کمبود پارکینگ های عمومی در بلوار امام رضاشرقی و نیز ساماندهی سرویسها و تاکسی های خطی شهرها و روستاهای شرق شهر فریمان پارکینگ عمومی و پایانه ی شرق فریمان که با همت و تلاش پرسنل خدوم و زحمتکش واحدهای حمل و نقل، عمران و خدمات شهری شهرداری فریمان و از محل اعتبارات و درآمدهای داخلی شهرداری فریمان آماده سازی و تجهیز گردیده و شامل امکانات سرویس بهداشتی و نمازخانه می باشد که همزمان با 26 آذر ماه روز حمل ونقل به بهره برداری رسید.