اجرای بزرگتزین پروژه پیاده روسازی در تاریخ شهرداری و شورای اسلامی شهر
عملیات اجرایی بزرگترین و بی سابقه ترین پروژه پیاده رو سازی در تاریخ شهر و شهرداری فریمان به طول 1200 متر در دوطرف خیابان امام خمینی(ره) (مجموعا 2400 متر طول در عرض حدود 4 متر به مساحت کل 9600 متر مربع) با مصالح مدرن و روز کشور و رعایت دقیق ضوابط ایمنی و استاندارد و مبلمان شهری و مناسب سازی برای معلولین و روشندلان گرامی تحت نظارت کارشناسان محترم دفتر فنی استانداری خراسان رضوی شامل خط ویژه نابینایان و گذرگاه مخصوص عابر پیاده و ویلچر، نیمکتهای شهری و سطل زباله ، آبخوری، ایستگاه تاکسی و باغچه هایی با جدول سنگی و یکدست جهت بهبود منظر شهری و فضای سبز زیبا آغاز گردید. لازم به ذکر است بودجه ی لازم برای انجام این پروژه از محل حدود 30 درصد کمکهای استانداری محترم خراسان رضوی و 70 درصد باقی مانده از محل اعتبارات و درآمدهای داخلی شهرداری تامین خواهد گردید.