اتمام عملیات جدولگذاری آیلند میانی جاده سد به طول 5000 متر

به یاری خداوند متعال تحقق یکی دیگر از وعده های شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان در دوره ی پنجم برای مردم عزیز و همشهریان فریمانی

اتمام عملیات جدولگذاری و یکطرفه و دوبانده نمودن مسیر 5 کیلومتری فریمان تا چهارراه تقی آباد و ورودی جاده اختصاصی بند فریمانو احداث میدان جهت مدیریت هرچه بهتر ترافیک ورودی و خروجی به این جاده