تخفیف 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی شهرداری فریمان

با تصویب شورای اسلامی شهر فریمان و به  مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس  

تخفیف 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی شهرداری فریمان

از تاریخ 99/6/31 الی 99/7/30 

مکان: معاونت شهرسازی شهرداری فریمان