اجرای روکش آسفالت خیابان امام خمینی(ره)

به حول و قوه الهی در مورخه ی 99/5/25 شروع عملیات اجرایی بزرگترین پروژه روکش آسفالت شهرداری  فریمان در 15 سال اخیر حدفاصل میدان امام رضا (ع) تا میدان امام خمینی(ره) به مساحت حدود 15 هزار متر مربع در #پروژه_بزرگ_عمرانی_و_زیباسازی_خیابان_امام_خمینی(ره) که در حال حاضر به عنوان خیابان اصلی و قدیمی و مرکز تجاری و اداری شهر فریمان به شمار می آید، انجام گرفت.