• تصویر1

 • سد فریمان

 • پارک شهر

 • رباط تاریخی فریمان

 • سد فریمان

 • آبنما

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

مناقصات و مزایده

 • مناقصه 1

  مزایده پارکینگ حاشیه ای

  شهرداری فریمان در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از فضاهای پارکینگ معابر شهر فریمان را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزای
 • مزایده فرو ش آهن آلات مستعمل

  به استناد مجوز شماره 5/3474 مورخه 99/12/25 شورای اسلامی شهر فریمان  شهرداری فریمان در نظر دارد مقدار 15000 کیلوگرم آهن آلات مستعمل و مازاد بی نیاز خود را از طریق مزایده حض...
 • مزایده املاک شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مجوز شورای اسلامی شهرفریمان 2 قطعه زمین خود را از طریق مزایده عمومی به ش...

اخبار

مناسبت های امروز:
برای امروز رویدادی وجود ندارد
1400/09/17

فایل های مفید

راهنمای مراجعین

ویدئو